พิพิธภัณฑ์

ในฮ่องกงมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง จัดแสดงหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลายและล้วนแล้วแต่สนุกเพลิดเพลินไม่มีเบื่อ ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำชา หุ่นยนต์ พิธีกรรมโบราณ ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ การวางผังเมือง ไปจนถึงชีวิตนักโทษ!

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น