ประวัติศาสตร์

สำรวจประวัติศาสตร์ 400 ล้านปีของฮ่องกงผ่านการจัดแสดงและโครงสร้างต่างๆ ตั้งแต่สุสานโบราณและหมู่บ้านที่มีกำแพงล้อมรอบ ไปจนถึงป้อมปราการยุคอาณานิคม

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น