การบริการของรัฐ

ปัญหาเรื่องเสือกินคน การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของประชากร สมาคมอั้งยี่ การบุกรุกสถานที่ และไฟไหม้เป็นงานทั้งหมดที่รัฐบาลฮ่องกงต้องทำในวันเดียวเพื่อการบริการประชาชนของตน มาค้นพบประวัติศาสตร์ที่มีสีสันและปั่นป่วนวุ่นวายอยู่บ่อยครั้งของมหานครระดับโลกแห่งนี้ ผ่านเรื่องราวต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบ้านเมืองและผู้ปกปักษ์รักษาฮ่องกง

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น