สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องที่ดินขาดแคลน ฮ่องกงจึงตัดสินใจแหงนมองขึ้นฟ้า ทุกวันนี้ มหานครระดับโลกของเอเชียแห่งนี้มีตึกระฟ้ามากกว่า 7,600 แห่ง อาคารสูงและอาคารที่เป็นเอกลักษณ์อื่นๆ ได้กลายเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนานาชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น