สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

สุสานราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (25 – 220) ศาลาบรรพบุรุษศตวรรษที่ 13 อันน่าทึ่ง หมู่บ้านที่มีกำแพงล้อมรอบหรือจะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยวิคตอเรียและอนุสรณ์สถานสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของฮ่องกง ตั้งแต่การเป็นด่านหน้าในดินแดนอันห่างไกลของราชสำนักจีน ไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในโลกที่กำลังหดเล็กลง

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น