อาณานิคม

โชคชะตาของฮ่องกงต้องพลิกผันเมื่ออังกฤษเริ่มเข้ายึดครองในปี 1841 สิ่งที่พาล์มเมอร์สตันเคยเรียกว่า "เกาะหินแห้งแล้ง" ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้หลอมรวมให้ฮ่องกงเปลี่ยนเป็นเมืองระดับโลก คงเหลือไว้เพียงร่องรอยที่ยังคงปรากฏให้เห็นและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มักจะดูยิ่งใหญ่ แต่บางครั้งก็แปลกๆ อยู่สักหน่อย

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น