เส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมปิงชาน

เส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมปิงชาน

หยวนหลงสถานที่ท่องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในยุคที่เมืองที่ทันสมัยทางตะวันตกเฉียงเหนือในเขตนิวเทอริโทรี่ของฮ่องกงยังเป็นเพียงหมู่บ้านที่มีตลาดขายสินค้าขนาดเล็ก ๆ

พื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตพักอาศัยและเขตการค้า แนวกำแพงที่เก่าแก่นับร้อยปีสะท้อนชีวิตความเป็ฯอยู่และวัฒนธรรมของผู้อยู่อาศัยในยุคแรกของเขตนิวเทอริโทรี่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมรดกที่เก่าแก่ของฮ่องกง

ชุมชนเก่าแก่ของพื้นที่แห่งนี้คือชุมชนถังและผิงซาน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เก่าแก่ของฮ่องกงกับอดีตที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นคนพื้นถิ่นเหล่านี้นับตั้งแต่ช่วยปลายราชวงศ์หยวน (1271-1368)

1. เจดีย์โจ่ยเซิงเหล่า

เจดีย์โจ่ยเซิงเหล่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในปี 1486 สิ่งก่อสร้างจากจากอิฐสีเขียวหลังนี้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยม มีสามชั้น ชูยอดที่ความสูง 13 เมตร ชั้นบนของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของ Fui Shing ("จ้าวแห่งดวงดาว") เทพเจ้าที่สามารถดลบันดาลให้การสอบประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ แต่ละชั้นสลักถ้อยความอันเป็นมงคลของจีนไว้

Info
Address: Ping Shan, Yuen Long
Website: www.amo.gov.hk

วิธีเดินทาง

MTR Tin Shui Wai Station, Exit E3. When you arrive at the ground floor, cross Tsui Sing Road and you will see Tsui Sing Lau Pagoda.

2. แท่นบูชาเทพเจ้าแห่งดิน

ก่อนจะเข้าเซิ่งเชิงไหว่ คุณจะเจอแท่นบูชาเทพเจ้าแห่งธรณีซึ่งคนในหมู่บ้านนี้เรียกว่า ‘เชอกุง’ เชื่อกันว่าเป็นผู้ปกปักรักษาหมู่บ้านและบ้านเรือน แท่นบูชาของพระองค์มักเป็นโครงสร้างอิฐก่อง่าย ๆ โดยใช้หินเรียงกันเพื่อเป็นตัวแทนขององค์เทพเจ้า

วิธีเดินทาง

Follow the Ping Shan Heritage Trail signs from Tsui Shing Lau Pagoda to Sheung Cheung Wai.

3. เซิ่งเชิงไหว่

หมู่บ้านที่มีกำแพงล้อมรอบอายุ 200 ปีนี้ประกอบด้วยบ้านเรียงเป็นแถวอย่างสมมาตรกัน ล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐสีเขียว ป้อมปราการ แท่นบูชา และบ้านเก่าแก่บางหลังยังคงอยู่ กำแพงบางส่วนอาจไม่อยู่แล้ว แต่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็เพียงพอจะทำให้รู้ได้ว่าหมู่บ้านชาวจีนดั้งเดิมหลังกำแพงจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

วิธีเดินทาง

Turn left at the Shrine of the Earth God.

4. วัดเหยิ่งห่าว

วัดนี้ตั้งอยู่ในฮังเถ่าชวิน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพเจ้าเทพเจ้าห่าวหว่อง วันที่ก่อสร้างไม่มีใครทราบแน่ช้ด แต่มีการบูรณะในปี 1963 และ 1991 วัดแบ่งออกเป็นสามพื้นที่ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้าห่าวหว่อง เทพเจ้าก๋ำฝ่า (เทพผู้ปกป้องคุ้มครองมารดาผู้มีครรภ์) และเทพเจ้าแห่งดิน

วิธีเดินทาง

Walk to the old well from Sheung Cheung Wai, the temple will be on your left.

5. ศาลาบรรพบุรุษถัง

สร้างขึ้นในปี 1273 ศาลาบรรพบุรุษถังนี้เป็นกลุ่มอาคารสามหลังที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีสนามด้านในสองสนาม ถือว่าเป็นตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างประเภทนี้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง โปรดสังเกตทางเดินยกระดับในสนาม ซึ่งบ่งบอกว่ามีชนเผ่าถังคนหนึ่งได้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการชั้นสูงของจักรพรรดิ์

วิธีเดินทาง

Return to the last junction and then turn left. Continue to walk along the road until you see the Tang Ancestral Hall.

6. ศาลาบรรพบุรุษยู่กิ๋ว

สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยพี่น้องสองคนของชนเผ่าถังรุ่นที่ 11 ศาลาบรรพบุรุษยู่กิ๋วถูกใช้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านปิงชาน แผนผังของศาลาเหมือนกับศาลาบรรพบุรุษถัง โดยมีโครงสร้างโถง 3 หลังและสนามด้านใน 2 สนาม

วิธีเดินทาง

Yu Kiu Ancestral hall is next to the Tang Ancestral Hall.

7. โถงบรรพบุรุษสกุลถัง

ใช้เป็นทั้งโถงบรรพบุรุษและเรือนสำหรับการเรียนรู้ อาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1870 นี้คือผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความงดงาม อาคารเป็นโถงสองส่วน พร้อมสวนแบบปิดล้อม เสาทำจากแกรนิตแกะสลักพร้อมฐานแท่นทำจากแกรนิตทอดเป็นแนวยาวตามแนวด้านหน้าของโถง การออกแบบที่โดดเด่นและแตกต่างภายในสะท้อนให้เห็นถึงทักษะที่สูงส่งของช่างฝีมือในยุคนั้น

วิธีเดินทาง

Follow the signs to the Kun Ting Study Hall and Ching Shu Hin. Enter the Kun Ting Study Hall from the side entrance.

8. ชิงซูฮิน

สร้างขึ้นเมื่อปี 1874 เป็นบ้านพักรับรองบัณฑิตและบุคคลสำคัญ ชิงซูฮินคือผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามตกแต่งด้วยแผงวัสดุแกะสลัก ภาพฝาผนัง ระแนงที่ออกแบบเป็นรูปทรงที่สวยงาม ฉากรับน้ำหนักเข้ามุมแกะสลัก และปูนปั้น รายละเอียดที่วิจิตรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสูงส่งและงดงามของที่พักอาศัยของครอบครัวชาวจีน

วิธีเดินทาง

Ching Shu Hin is next to the Kun Ting Study Hall.

9. วัดฮุงชิง

เทพเจ้าฮุงชิงเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการบูชาโดยชาวประมง และบุคคลที่อาศัยในแถบทะเล วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยตระกูลถังในปี 1767 เพื่อระลึกถึงเทพเจ้าองค์นี้ อาคารเป็นโถงสองส่วนที่เรียบง่าย พร้อมลานกว้างเปิดโล่งระหว่างกลาง วัดแห่งนี้มีลักษณะแตกต่างจากวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ในฮ่องกงที่ลานกว้างแบบเปิดโล่งมักมีหลังคาปิดคลุมเพื่อใช้เป็นที่จุดธูปบูชาเทพเจ้า

วิธีเดินทาง

Turn left onto Ping Ha Road, then continue to walk until you reach the Hung Shing Temple, which is next to Hang Mei Tsuen Park.

10. แกลเลอรี่ตระกูลถังและผิงซานและศูนย์ย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์

ศูนย์เยี่ยมชมแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตสถานีตำรวจผิงซานเก่า ก่อสร้างในปี 1900 ถือเป็นหนึ่งในซากทางประวัติศาสตร์ของสถานีตำรวจก่อนเกิดสงครามในเขตนิวเทอริโทรี่ หลังมีการก่อสร้างสถานีตำรวจเหยินหลงแทนที่ในช่วงทศวรรษที่ 1960 สถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและสำนักงานใหญ่สำหรับหน่วยสุนัขตำรวจของฮ่องกง สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ Grade II

Info
Address: Hang Tau Tsuen, Ping Shan, Yuen Long, New Territories
Tel: +852 2617 1959
Website: www.amo.gov.hk

วิธีเดินทาง

Follow the trail to its end after Hung Shing Temple or go straight there via MTR Tin Shui Wai Station Exit E3.

ทัวร์ที่ไฮไลต์ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมปิงชาน ภายใต้การดูแลของสำนักงานโบราณวัตถุและอนุสรณ์สถาน สำหรับรายละเอียดเส้นทางเดินโปรดคลิกที่นี่

ดูสถานที่ใกล้เคียง

    เลือกสิ่งที่คุณต้องการดูในแผนที่:

  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • งานกิจกรรม
  • ช้อปปิ้ง
  • อาหารเลิศรส
  • โรงแรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น