จีน

ฮ่องกง ดินแดนใต้สุดของอาณาจักรจีน ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่มีแต่ความวุ่นวาย ซึ่งกลุ่มชาวจีนที่มั่งคั่งได้ต่อสู้ป้องกันตนเองจากโจรสลัดและโจรผู้ร้าย และรัชทายาทของราชวงศ์ที่ถูกโค่นล้มต้องต่อสู้กับเหล่าผู้ช่วงชิง ที่นี่ คุณจะพบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีสีสันของชาวจีนซึ่งยังหลงเหลืออยู่

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น