วัดจีน

วัดวาอารามของฮ่องกง ไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในเนินเขาหรือแทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงเสียดฟ้าต้องแสงอาทิตย์ ล้วนแล้วแต่เป็นศูนย์กลางของงานเทศกาลสำคัญ และมีผู้คนแวะเวียนไปกราบไหว้บูชาอยู่ไม่ขาดสาย ลองก้าวเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้เพื่อสัมผัสถึงความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธ เต๋า และเทพเจ้าที่คนท้องถิ่นให้ความเคารพ ท่ามกลางควันธูปหอมที่ฟุ้งอบอวลไปทั่ว

เกาะฮ่องกง
เกาลูน
นิวเทอร์ริทอรี่ส์
เกาะรายรอบ
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น