พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะของฮ่องกงจัดแสดงผลงานครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น ชุดน้ำชาและภาพยนตร์ รวบรวมผลงานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแนวล้ำยุค พบกับความคิดสร้างสรรค์และความมีชีวิตชีวาของมหานครระดับโลกของเอเชียแห่งนี้ทั้งจากอดึตและปัจจุบัน

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น