Hong Kong Asia's World City

การเดินทางภายในฮ่องกง

การเดินทางในฮ่องกงมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ เรือเฟอร์รี่ รถไฟ รถบัสหรือรถราง มหานครแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แถมยังให้บริการด้วยความถี่สูงด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบชำระค่าโดยสารที่แสนสะดวกในรูปแบบของบัตรออคโตพุส

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น