Hong Kong Asia's World City

การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรในฮ่องกงมีขั้นตอนชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ที่นี่ เรามีข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อการเตรียมตัวสำหรับผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างราบรื่น เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับมหานครอันดับโลกของเอเชีย

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น