Hong Kong Asia's World City

วันหยุด

วันหยุด

ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญยังคงเปิดให้บริการในช่วงวันหยุด ร้านค้าและร้านอาหารบางแห่งจะปิดทำการในวันที่หนึ่งหรือสองของช่วงตรุษจีนและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่สาม ร้านค้าและร้านอาหารดั้งเดิมบางแห่ง อย่างเช่น ร้านขายอาหารทะเลตากแห้ง ร้านขายยาจีนและร้านอาหารที่ดำเนินกิจการเองภายในครอบครัวอาจปิดทำการนานกว่านั้น โปรดโทรสอบถามให้แน่ใจก่อนไป

คุณสามารถค้นหาวันหยุดราชการของฮ่องกงได้ ที่นี่

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น