Hong Kong Asia's World City

บริการไปรษณีย์

บริการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์และตู้ไปรษณีย์มีอยู่ทั่วเมือง และแสตมป์มีจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป คุณสามารถค้นหาอัตราค่าส่งไปรษณีย์ของฮ่องกงได้ ที่นี่

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น