Hong Kong Asia's World City

ฤดูกาล

พยากรณ์อากาศประจำวัน

 

ฤดูกาล
ฮ่องกงมีภูมิอากาศที่ค่อนไปทางเขตร้อนพร้อมฤดูกาลที่แตกต่างชัดเจน ไต้ฝุ่นเป็นปัญหาเพียงอย่างเดียวที่อาจส่งผลต่อแผนการท่องเที่ยวของคุณ

ฤดูมรสุมจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน เมื่อไต้ฝุ่นใกล้เข้ามา จะมีประกาศเตือนทางโทรทัศน์และวิทยุ หอสังเกตการณ์ฮ่องกงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนตามระดับความรุนแรง เมื่อใดที่สัญญาณระดับ 8 ปรากฎขึ้น ธุรกิจร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดทำการและเที่ยวบินต่างๆจะถูกยกเลิก  นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนในกรณีฝนตกหนักแยกต่างหากด้วย

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศตามฤดูกาลและสภาพอากาศปัจจุบันได้ที่ เว็บไซต์หอสังเกตการณ์ฮ่องกง ขณะพำนักในฮ่องกง คุณสามารถกดหมายเลข 1878 200 แล้วกด 3 เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษ

ฤดูกาลในฮ่องกงบอกอะไรบ้าง

Spring   ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคมถึงพฤษภาคม)
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น ช่วงเย็นอากาศหนาว
อุณหภูมิเฉลี่ย: 17 oC – 26 oC
Summer   ฤดูร้อน (มิถุนายนถึงสิงหาคม)
ร้อนชื้นและมีแดดจัด อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกปรอยๆ เป็นครั้งคราว อุณหภูมิสูงถึง 31°C แต่ระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้รู้สึกร้อนขึ้น
อุณหภูมิเฉลี่ย: 26 oC – 31 oC
Autumn   ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายนถึงพฤศจิกายน)
ลมพัดเย็นสบาย อากาศปลอดโปร่งมากและอุณหภูมิกำลังดี คนส่วนใหญ่ชอบมาเที่ยวกันช่วงนี้เพราะเป็นเดือนที่ดีที่สุดของปี
อุณหภูมิเฉลี่ย: 19 oC – 28 oC
Winter   ฤดูหนาว (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์)
อากาศแห้ง หนาวเย็นและมีเมฆมาก อาจมีแนวปะทะอากาศเย็นเป็นครั้งคราว อุณหภูมิลดต่ำลง 10°C ในเขตเมือง
อุณหภูมิเฉลี่ย: 12 oC – 20 oC

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น