Hong Kong Asia's World City

โครงการคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยว (QTS)

Quality Tourism Services (QTS)โครงการคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยว (QTS) ช่วยให้คุณค้นหาร้านค้า ร้านอาหารที่พักราคาถูกที่ไว้วางใจได้อย่างง่ายดาย

สถานประกอบการที่ติดป้าย QTS จะต้องผ่านการประเมินที่เข้มงวดเพื่อแสดงให้เห็นถึงบริการและคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสูง โครงการดังกล่าวบริหารโดยการท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB) สถานประกอบการที่จะได้รับการรับรอง QTS จะต้อง

• แสดงป้ายราคาชัดเจน
• แสดงข้อมูลสินค้าชัดเจน
• สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ

การท่องเที่ยวฮ่องกงแต่งตั้งสภาการผลิตฮ่องกงขึ้นเพื่อให้คำปรึกษากับโครงการคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวในด้านการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ช่วงกลางปี องค์กรประกันคุณภาพของฮ่องกงได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของที่พักราคาย่อมเยา

โครงการคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวได้ดำเนินการมานานกว่า 11 ปีและสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเสริมภาพลักษณ์ของฮ่องกงในส่วนของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นที่ยอมรับและประชาสัมพันธ์โครงการคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การท่องเที่ยวฮ่องกงจึงจัดให้มีการมอบรางวัล QTS Outstanding Merchant Award ขึ้น คุณสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วได้ที่นี่

Quality Tourism Services (QTS) 10years and 15yearsนอกจากนี้เรายังได้ออกแผ่นป้ายสัญลักษณ์พิเศษขึ้นเฉพาะสำหรับผู้ค้าที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 และ 15 ปีต่อเนื่องตามลำดับ

นอกจากนี้การท่องเที่ยวฮ่องกง ยังช่วยตอบคำถามในส่วนของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักราคาย่อมเยาที่ได้รับการรับรอง QTS โปรดติดต่อสายด่วนนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวฮ่องกง +852 2508 1234 เพื่อขอความช่วยเหลือ

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น