• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฮ่องกงไม่ใช่เพียงหนึ่งในท่าเทียบเรือสำราญระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบบในการล่องเรือด้วย

ล่องเรือให้สำราญ

ข้อมูลการล่องเรือเบื้องต้น

ข้อมูลการล่องเรือเบื้องต้น

ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับวันพักผ่อนบนเรือสำราญ


เนื้อหาที่ปรากฏมาจากผู้ให้บริการ ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board หรือ HKTB) มิได้เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนำเที่ยวและ/หรือผู้จัดนำเที่ยวที่ปรากฏ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากเกิดข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของ HKTB และบริษัทนำเที่ยวและ/หรือผู้จัดนำเที่ยวถือเป็นที่สิ้นสุด


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.