Hong Kong Asia's World City

ชานมสไตล์ฮ่องกง

ชานมสไตล์ฮ่องกง ชานมสไตล์ฮ่องกง

วัฒนธรรรมการดื่มชาจีนเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในฮ่องกง โดยชานมเพิ่งเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในภายหลังเมื่อประมาณทศวรรษที่ 1950 จิบชาดำศรีลังกาที่ผสมนมข้นสูตรต่าง ๆ มากมาย ชาชนิดมีมีอีกชื่อว่าชมนมถุงเท้าเนื่องจากกรองผ่านตัวกรองที่มีลักษณะเหมือนถุงเท้า ชามีเนื้อบะมุนฟองหนานุ่ม

เครื่องดื่มประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างจริงจังในกลุ่มคนท้องถิ่น โดยในแต่ละปีมีคนดื่มชานมนับร้อยล้านถ้วย ทำให้มีผู้จำหน่ายแข่งขันกันอย่างดุเดือน เครื่องดื่มชนิดนี้จึงกลายเป็นไอคอนของอาหารฮ่องกงไปโดยปริยาย

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น