Hong Kong Asia's World City

ร้านอาหารนานาชาติ

ร้านอาหารนานาชาติ

เริ่มวันของคุณกับอาหารแบบอังกฤษ รับประทานมื้อกลางว้ันแบบไทยและปิดท้ายมื้อค่ำด้วยอาหารเมดิเตอเรเนียน ฟังดูดีหรือไม่ ฮ่องกงมีอาหารที่หลากหลายให้คุณเลือกรับประทาน พร้อมเมนูตั้งแต่จากเทือกเขาหิมาลัย แอนดีส สแกนดิเนเวียไปจนถึงเมนูแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณสามารถเลือกชิมอาหารนานาชาติได้จากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง ทั้งนี้ร้านอาหารเหล่านี้มักกระจุกตัวอยู่ในย่าน หลานไควฟง โซโฮ สตาร์ทสตรีทและนัทส์ฟอร์ดเทอร์เรส

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น