Hong Kong Asia's World City

อาหารของหมู่บ้านในกำแพง

อาหารของหมู่บ้านในกำแพง

คนท้องถิ่นเก่าแก่ยุคแรก ๆ ของฮ่องกงจะอาศัยกันอยู่ในแนวกำแพง ซึ่งปัจจุบันคือเขตนิวเทอร์ริโทรี่ แนวกำแพงนี้มีไว้เพื่อป้องกันการรุกรานและสัตว์ร้าย ปัจจุบันฮ่องกงไม่มีกองกำลังป้องกันหรือสัตว์อันตรายอีกต่อไป แต่หมู่บ้านในแนวกำแพงแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ เช่นเดียวกันกับฝีมือในการปรุงอาหารที่ไม่เหมือนใคร

อาหารของหมู่บ้านในกำแพงจะเน้นที่ความสดใหม่ เลือกเฉพาะส่วนประกอบที่มีในฤดูกาลเท่านั้น ร้านอาหารเหล่านี้เป็นร้านเก่าแก่ส่วนใหญ่ที่เน้นบรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดยให้ความสำคัญกับเนื้อสัมผัสที่เต็มรสสีเข้มตกต่างจากอาหารกวางตุ้งส่วนใหญ่

ทราบหรือไม่?

มีตำนวนกล่าวถึงพุนชอยหรือ "เมนูชามยักษ์" นี้ระบุว่าเมนูนี้เริ่มต้นในยุคราชวงศ์ซ่งตอนใต้ (1127 - 1279) ขณะที่จักรพรรดิ์ลี้ภัยไปยังนิวเทอร์ริโทรี่หลังจากถูกรุกรานโดยพวกมองโกล คนท้องถิ่นต่างเลือกอาหารที่ดีที่สุดที่มีมาถวายให้กับจักรพรรดิ์ที่จัดอยู่บนชามอ่างขนาดใหญ่ ไม่ว่าพุนชอยจะมีที่มาอย่างไรก็ตาม เมนูนี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างขอบงฮ่องกงและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองแห่งนี้

เมนูที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมู่บ้านในกำแพงคือ พุนชอยหรือ "เมนูชามยักษ์" ส่วนประกอบเป็นจำนวนมากจะถูกนำมาวางเรียบกันในชามขนาดใหญ่สำหรับกินร่วมกัน เมนูชามยักษ์อาจประกอบไปด้วยเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ หอยเป๋าฮื้อ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อกุ้ง เนื้อปู เห็ดหลากชนิด หัวผักกาดจีนและเต้าหู้วางเรียงกัน 12 ชั้น ส่วนประกอบเหล่านี้จะไม่นำมาคลุกรวมกัน ส่วนประกอบต่าง ๆ จะกินเรียงต่อกันเป็นชั้น ๆ

เมนูคลาสสิคอื่น ๆ ประกอบไปด้วย ไก่ปรุงซอสห้าชนิด ถั่วงอกทอดกับกุ้งเงินและหอยฝา รวมทั้งปลากระบอกเทาตัวโตเคี่ยว

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น