Hong Kong Asia's World City

อาหารแสนประทับใจ

คุณสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลที่ตลาดปลาติดน้ำ หรือ "กินเมนูชามยักษ์" ในบรรยากาศเก่า ๆ กับเพื่อน ๆ วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงวัฒนธรรมอาหารที่แท้จริงของฮ่องกงคือการทดลองประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครที่มีอยู่ที่นี่

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น