พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว 25%

จุดชมวิวฮ่องกง สกาย100 sky100 Hong Kong Observation Deck

ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านเพื่อนำท่านไปสู่การเข้าชมแบบพาโนรามาของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ตั้งตระหง่านอันเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งมุมสตรีทวิวที่สมจริง ณ สกาย100 ซึ่งเป็นจุดชมวิวในฮ่องกงที่สูงที่สุด ในปัจจุบัน จุดชมวิวฮ่องกง สกาย100 ขอมอบข้อเสนอบัตรเข้าชมพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับทุกท่านพร้อมรับส่วนลด 25% สําหรับบัตรเข้าชมมาตรฐาน ราคาบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 148 ดอลลาร์ฮ่องกง บัตรเข้าชมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุอยู่ที่ 103 ดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้น จึงไม่ควรพลาดโอกาสนี้! ลองมาสัมผัสถึงความเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกงด้วยความสูง 393 เมตรจากน้ำทะเล เพลิดเพลินไปกับจุดชมวิวแบบ 360 องศารอบเกาะฮ่องกง เขตเกาลูน และเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ ผู้เข้าชมยังเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบโต้ตอบพร้อมความสนุกสนานและสัมผัสกับประสบการณ์จากมุมสูงแบบไม่เหมือนใคร

รายละเอียดแพ็คเกจ 

ในแพ็กเกจประกอบด้วย
 • บัตรเข้าชมแบบมาตรฐานสกาย100

 • มีผลถึงวันที่: จนถึง 31 มีนาคม ค.ศ.2024

 • สอบถามทางออนไลน์

   โทร. +852 2613 3888 (10:00 – 18:00 เวลาฮ่องกง)

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
 
 1. ผู้เข้าชมต้องเลือกวันเข้าชม (ไม่น้อยกว่า 2 วันนับจากวันเข้าชมและไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ซื้อแพ็กเกจ) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2024 ("วันที่เลือกไว้") ระหว่างขั้นตอนการซื้อ ยกเว้น:
 2. จุดชมวิวฮ่องกง สกาย100 (“สกาย100”) จะปิดทำการในวันที่มีเหตุการณ์พิเศษหรือ
 3. ช่วงเวลาพิเศษหรือโปรแกรมที่ต้องเสียค่าเข้าชมแยกต่างหาก หรือ
 4. วันที่ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษออกตามที่สกาย100 ประกาศเป็นครั้งคราว วันที่ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษและวันที่ปิดชั้นดาดฟ้าที่กําหนดไว้ในเว็บไซต์ของสกาย100 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 5. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ผู้เข้าชมสามารถใช้ส่วนลดพิเศษ 25% เพื่อซื้อบัตรเข้าชมหนึ่งใบบนเว็บไซต์ทางการของสกาย100 สําหรับผู้ใหญ่เด็กและผู้สูงอายุ บัตรเข้าชมที่ซื้อไว้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. ข้อเสนอดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเข้าชมอื่นๆ ส่วนลด และการจัดการพิเศษเกี่ยวกับราคาบัตรเข้าชม
 7. บัตรเข้าชมที่ซื้อสามารถใช้ได้ในวันที่ออกบัตรเท่านั้น
 8. จะไม่ยอมรับบัตรเข้าชมที่หมดอายุ เสียหาย ดัดแปลง หรือถ่ายเอกสาร จะไม่มีการเปลี่ยนทดแทนบัตรเข้าชมที่สูญหาย
 9. บัตรเข้าชมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถถ่ายโอน และไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือคืนเงินได้บางส่วนเป็นเงินสดหรือเป็นรายการอื่นๆ
 10. เด็กที่อายุ 11 ปีหรือต่ำกว่าที่มีบัตรเข้าชมที่ถูกต้องจะต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปพร้อมบัตรเข้าชมที่ถูกต้อง
 11. ผู้เข้าชมต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสกาย100 ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการของ สกาย100
 12. สกาย100 อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทําการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชย ซึ่งเป็นผลให้ปิดจุดชมวิว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของจุดชมวิวชั่วคราว และ/หรือจํากัดการเข้าชม เนื่องจากความจุ สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย จัดกิจกรรมพิเศษ ความกังวลด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
 13. สกาย100 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือยกเลิกหรือระงับข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คําตัดสินของสกาย100 ถือเป็นที่สิ้นสุด

Disclaimer
 1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
 2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.