เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮ่องกง

การท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB) คือหน่วยงานรัฐบาลทำหน้าที่ในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ฮ่องกงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีแก่ผู้มาเยือนฮ่องกงอีกด้วย คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา โครงสร้างองค์กร การจัดการและอื่นๆได้ที่นี่

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น