ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

การท่องเที่ยวฮ่องกง สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์
9 Temasek Boulevard
#34-03 Suntec Tower Two
Singapore 038989
โทรศัพท์ (65) 6336 5800
แฟกซ์: (65) 6336 5811
อีเมล์: sinwwo@hktb.com
สำนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวฮ่องกง
ประเทศอินโดนีเซีย
c/o PT. Aviation Indonesia Travel Services
Allianz Tower 27th Floor Unit C
Jl. HR Rasuna Said Super Blok 2
Kawasan Kuningan Persada
Jakarta 12980, Indonesia
โทรศัพท์ (62) 21 2907 9802
แฟกซ์: (62) 21 2907 9810
อีเมล์: jktwwo@hktb.com
มาเลเซีย
c/o AVIAREPS Malaysia
Suite 2701, Level 27 Wisma Chuang,
34, Jalan Sultan Ismail, 50250,
Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์: (603) 2148 8033
แฟกซ์: (603) 2148 9033
อีเมล์: msiawwo@hktb.com
ฟิลิปปินส์
c/o Lacturan Holdings, Inc
2nd Floor, L & R Building,
1018 A. Arnaiz Avenue
San Lorenzo Village
Makati City 1229, Philippines
โทรศัพท์: (632) 550 2895
แฟกซ์: (632) 551 6664
อีเมล์: phlwwo@hktb.com
ไทย
บริษัท เวิร์ล ดิสคัฟเวอรี่ ทราเวล เน็ทเวิร์ค จำกัด
ชั้น 11 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/45 โซน A-2
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 713 2283
แฟกซ์: (662) 713 2813
อีเมล์: thawwo@hktb.com

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและการบริการนักท่องเที่ยว ในฮ่องกง

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น