สวนสาธารณะในเมือง

ด้วยถนนหนทางที่มีผู้คนสัญจรไปมารวดเร็วกว่าน้ำไหลเชี่ยว สวนสาธารณะของฮ่องกงกลับเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองมาแวะพักเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ผ่านมาดูมุมผ่อนคลายของมหานครระดับโลกของเอเชียแห่งนี้ดู คุณจะได้เห็นผู้คนฝึกรำไทเก๊ก เล่นหมากรุก ให้อาหารนก หรือเล่นโยนห่วง

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น