Hong Kong Asia's World City

เทศกาลของจีน

มรดกทางวัฒนธรรมของจีนที่มีอิทธิพลต่อฮ่องกงทำให้เมืองแห่งนี้ยังคงสืบทอดงานเทศกาลเก่าแก่มาได้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิธีกรรมเล็ก ๆ ในครอบครัวหรือมหกรรมตระการตาของชุมชนอันประกอบด้วยโคมไฟสว่างไสว วัดวาอารามที่เนืองแน่น การเชิดสิงโต และมังกรพ่นไฟ เทศกาลของชาวจีนก็เป็นภาพสะท้อนจิตวิญญาณของเมืองแห่งนี้ออกมาได้อย่างจัดจ้าน เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

เดือนตามจันทรคติเทศกาลวันทางจันทราคติวันตามปฏิทินสากล
20172018
เดือนอ้าย เทศกาลตรุษจีน วันที่ 1
28
ม.ค.
16
ก.พ.
วันคล้ายวันเกิดเทพเจ้าแชกุง วันที่ 2
29
ม.ค.
17
ก.พ.
เทศกาลโคมฤดูใบไม้ผลิ วันที่ 15
11
ก.พ.
2
มี.ค.
เดือนยี่ เทศกาลฮุงชิง วันที่ 13
10
มี.ค.
29
มี.ค.
เดือนสาม เทศกาลเชงเม้ง   -
4
เม.ย.
5
เม.ย.
งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทินโห่ว วันที่ 23
19
เม.ย.
8
พ.ค.
เดือนสี่ เทศกาลซาลาเปาบนเกาะเฉิ่งเจ้า วันที่ 5 - 9
30 เม.ย. - 4 พ.ค.
19 - 23 พ.ค.
วันคล้ายวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเทพเจ้าทัมกุง วันที่ 8
3
พ.ค.
22
พ.ค.
งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเทพเจ้าทัมกุง วันที่ 8
3
พ.ค.
22
พ.ค.
เดือนห้า เทศกาลเรือมังกร วันที่ 5
30
พ.ค.
18
มิ.ย.
เดือนหก วันคล้ายวันเกิดเทพเจ้ากวนไท วันที่ 24
17
ก.ค.
5
ส.ค.
เดือนเจ็ด เทศกาลเซเว่น ซิสเตอร์ส วันที่ 7
28
ส.ค.
17
ส.ค.
เทศกาลภูติผีที่หิวโหย วันที่ 15
5
ก.ย.
25
ส.ค.
เดือนแปด เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง วันที่ 15
4
ต.ค.
24
ก.ย.
เทศกาลเทพเจ้าเห้งเจีย วันที่ 16
5
ต.ค.
25
ก.ย.
วันคล้ายวันเกิดขงจื้อ วันที่ 27
16
ต.ค.
6
ต.ค.
เดือนเก้า เทศกาลเชิ่งเหยิง วันที่ 9
28
ต.ค.
17
ต.ค.
เดือนสิบเอ็ด เทศกาลทักษิณายัน   -
22
ธ.ค.
22
ธ.ค.
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น